Earth Awareness

Holistisch Inspiratie Centrum

HOEDER VAN DE WIJSHEID VAN DE AARDEDe legendarische draak is de oorspronkelijke kosmische oermoeder waaruit het levensvuur geboren is. Het vertegenwoordigd de intelligentie van het universele bewustzijnsveld en belichaamd de verbinding met al dat is.

De draak, onverschrokken en almachtige heerser van alle elementen, ultiem symbool van soevereiniteit, onsterfelijkheid en absoluut meesterschap over licht en duister. 

De draak is tweezijdig en brengt balans en eenheid in de dans van tegenstellingen. Sinds het begin van tijd is de draak de mentor van de mensheid, de raadgever van culturen en stichter van vele wijsheids-tradities.


Gevreesd, vereerd en bestreden, de charismatische koning van mythologieën en boodschapper van onzichtbare rijken. Draken dragen een wonderdadig toverachtig zuiver hart en komen voort uit de imaginaire wereld van de collectieve geest. Zij spreken tot ons in de mysterieuze taal van verbeelding en innerlijk weten. De draak is de wachter en inwijder van de boom met de vrucht der verborgen kennis. Doorheen de sluiers van af gescheidenheid, hij is de bewaker van de poort tot alle bestaanssferen. De draak is de schatbewaarder van de spirituele essentie van onze diepste wezenskern.

 

Daar waar drakenlijnen kruisen worden tempels geboren. En zo zal het zijn,.... dat in de dageraad van de witte draak wij allen zullen terugkeren naar onze tempel

*

De sculptuur van de witte draak is het altaar van de NatuurTempel in Teuge. Gemaakt van de schedels, botten, hoorns en geweien van dieren. Gemaakt voor de dieren, met de intentie om de beschermer van het dierenrijk een gezicht te geven, opdat de mens deze energie in zichzelf mag herinneren en aanwenden voor het herstellen van de balans. Vervaardigd vanuit een waarachtige verwondering en liefde voor natuur. Als een eerbetoon aan de bron, in toewijding aan de heiligheid van het levensweb. Mijn creatieve begaafdheid ontplooien om uitdrukking te geven aan mijn levensvervulling.


Na vele jaren verzamelen en experimenteren komt het draken-project in de laatste fase. Het was een intense afgezonderde reis langs vele gezichten, onmetelijke dieptes en onvoorstelbare hoogtes voordat de uiteindelijke uitdrukkingsvorm resoneerde met dat wat zich door mij heen wilde laten zien. Het is ontstaan vanuit de zoektocht naar de universaliteit van het leven, en naar mijn plaats als mens binnen de schepping.


Mark Huser 

UA-156468213-1