top of page

NatuurTempelKunst

Kunstzinnige bijeenkomsten over duurzaamheid

Kunstzinnige Cultuuromslag

In onze visie komt werkelijke verandering altijd van binnenuit. Het is onze grootste passie om deze cultuuromslag te activeren in mensen en hen tools te geven om zelf mee aan de slag te gaan.

Wij gaan 4 culturele inspiratie avonden organiseren met als doel om kunstenaars, cultuurmakers en liefhebbers uit de gemeente Voorst samen te brengen om elkaar te inspireren en te motiveren, om zo een cultuuromslag te bewerkstelligen. Het zal niemand ontgaan zijn dat we aanlopen tegen de grenzen van onze ecologische veerkracht, waardoor het noodzakelijk is dat het bewustzijn van mensen in rap tempo verschuift en wij een

cultuuromslag nodig hebben. Stichting Earth Awareness draagt bij aan concrete, praktische oplossingen voor globale vraagstukken.

Met meer dan 15 jaar ‘bottum-up’ praktijkervaring in de kunstwereld en met off grid wonen en werken, spelen wij als levenskunstenaars een prominente rol in de transitie naar een groenere, duurzame en kunstzinnige samenleving.

Gangmakers, kartrekkers en koplopers

Stichting Earth Awareness is een van de grootste en oudste off grid centra van Nederland, sinds 2001 is het een culturele broedplaats die dient als kraamkamer voor een duurzamere wereld. Sinds 2006 worden er met grote regelmaat culturele en artistieke activiteiten georganiseerd waaraan vele honderden mensen uit binnen- en buitenland hebben deelgenomen.

Het mooiste voorbeeld is natuurlijk de bouw van de NatuurTempel, een gigantisch kunstwerk van dikke bomen waaraan meer dan 250 mensen vrijwillig hebben meegebouwd omdat zij het gedachtengoed ondersteunen of de in de praktijk vaardigheden willen opdoen. De NatuurTempel is een betoverend kunstwerk wat onmiskenbaar is vervaardigd met vakmanschap, liefdevolle aandacht en een enorme dosis doorzettingsvermogen. De belevingsruimte heeft een rustgevende en inspirerende uitwerking op bezoekers. Daarnaast dient de NatuurTempel sinds jaar en dag als culturele smeltkroes, waar cultuurmakers en -belevers, duurzame gangmakers en kartrekkers elkaar ontmoeten en inspireren

Mark & Maya

"Wij willen met behulp

van beeldende kunst,

live akoestische

muziek ons ‘verhaal'

vertellen op een

theatrale manier om

bezoekers te raken in

hun hart"

Dinsdag 27 september: gastspreker Henri Mentink

‘Hoog tijd om de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten!’

Henri is al vele jaren goed bevriend met de NatuurTempel het gedachtengoed. Wij vinden het daarom des te bijzonder dat hij de gastspreker wordt op de allerlaatste NatuurTempelKunst Inspiratieavond. Hij heeft dan ook een zeer bijzonder verhaal te vertellen. Op 22 april 2022, om 10.00 uur, op de Dag van de Aarde, is Henry Mentink vanuit het Veerhuis in Varik in Gelderland, begonnen aan een bijzondere Krui-tocht: een Pelgrimage Voor de Aarde. Henry is in 45 dagen met zijn Kruiwagen vol grond naar het UNESCO hoofdkantoor in Parijs gelopen om daar op 7 juni 2022 de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te plaatsen. De kruiwagen had een bijzondere lading. Mensen uit meer dan 75 landen stuurden een buideltje met een eetlepel aarde, een donatie en een wens voor de Aarde naar het Veerhuis. Alle wensen zijn verzameld in een boekwerk en zijn in combinatie met the Manifest For the Earth overhandigd aan de heer Lazare Eloundou, directeur World Heritage UNESCO. Deze Krui-tocht is inmiddels achter de rug, en geslaagd! Henri komt vanavond vertellen van zijn avonturen en doelstellingen. Meer informatie over dit uitzonderlijke project: Krui-Tocht - Wheelbarrow Walk (wheelbarrow-walk.com)


Inloop: 19.00-19.15 uur tot 21.30 uur

Reserveren: stuur een mail naar reserveren.earthawareness@gmail.com

Donderdag 19 mei: gastspreker Berend Warrink

Wij, mensheid, zitten momenteel in een enorm spanningsveld tussen cultuur en natuur, tussen hoofd en hart en tussen rups en vlinder.

12.000 jaar geleden leefden alle mensen in harmonie met de natuur. Nu is nog slechts 0,1% natuurvolk. Wij, de 99,9% cultuurmensen, leven in ons hoofd en zijn het contact met ons hart grotendeels kwijt. Wij zijn een rupsenplaag die de planeet kaalvreet. We moeten zo spoedig mogelijk vlinders worden en onze vleugels uitslaan. Hoe wij vlinder kunnen worden, dat zal ik jullie uitleggen.


Berend Warrink is opgeleid tot verkeersvlieger en luchtvaartingenieur. Hij werkte als ontwerper en manager bij Fokker. Na zijn pensioen schreef hij 4 avontuurlijke spirituele romans en zijn autobiografie. Bestel hier zijn boek 'De Klimaatcrisis Voorbij': https://elikser.nl/de-klimaatcrisis-voorbij/

Vrijdag 20 mei: gastsprekers Monica vd Helm & Henk Petter

Steeds meer mensen willen meer met de natuur en met zorg voor elkaar leven en starten daarom samen projecten op. Sommige projecten zijn heel succesvol. Maar hoe doen ze dat? En wat kunnen we daarvan leren? Afgelopen jaar hebben Europese projecten hun ervaringen met jongeren op het gebied van duurzaam onderwijs uitgewisseld. Op dit moment worden de ervaringen gebundeld en verwerkt. In Nederland heeft een team van trainers uit diverse ecoprojecten 60 korte inspirerende verhalen geschreven om jongeren te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Direct uit het dagelijks leven en geschreven vanuit het hart wat de mensen uit deze projecten raakt. Ieder verhaal wordt ondersteund met onderzoeksvragen vanuit vijf verschillende perspectieven. Naast dit materiaal wordt gewerkt aan een docentengids met tips en tools voor duurzame projecten, een voorbeeld curriculum voor duurzaam onderwijs, een databank met ervaringsgerichte opdrachten passend bij het curriculum en mogelijkheden voor uitwisseling.

Wat zou jij kunnen en willen betekenen in de educatie voor en met jongeren rond duurzaamheid? Laten we dat samen onderzoeken? 

Henk en Monica hebben GAIA NEDERLAND opgericht. Gaia Nederland werkt doormiddel van educatie aan een veerkrachtige toekomst binnen planetaire grenzen waar niemand achterblijft. Een wereld van veilig en voedzaam voedsel; van schoon drinkwater; van universele toegang tot duurzaamheidseducatie; van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Een wereld die energie en materialen efficiënter gebruikt, rijkdom eerlijk verdeelt en ernaar streeft het concept afval te elimineren. Meer informatie: https://gaia-nederland.nl 

Donderdag 30 juni: gastspreker Paula Jorritsma-Verkade

Heb jij haar al ontmoet? De nieuwe burgemeester van de gemeente Voorst komt naar de NatuurTempel om kennis te maken met de mensen en haar visie te delen op kunst en duurzaamheid. Wij nodigen dan ook met name iedereen die in de gemeente Voorst woont van harte uit om daarbij te zijn. Een leuke avond om elkaar weer eens te ontmoeten. Ondertussen staat er een nieuwe dome op de NatuurTempel, dat kunstwerk moet je echt gezien hebben!


Paula: "Mijn portefeuilles waren het erfgoeddomein, cultuur en het complete sociale domein. Bij dat laatste domein zette ik mij vooral in voor mensgerichte en ‘volhoudbare’ zorg; altijd met oog voor de mensen voor wie we het doen én met oog voor de betaalbaarheid van zorg. Met als ultiem doel ervoor te zorgen dat we ook de toekomstige generaties van zorg kunnen voorzien.

En nu ben ik uw burgemeester geworden. Burgemeester van de mooie gemeente Voorst in het oosten des lands. Een mooie verandering, waar ik de afgelopen weken enorm naar uit heb gekeken!

De gemeente Voorst zocht een ‘energieke aanjager’ die met hen de toekomst in wilde (was de kop van de vacaturetekst cq. profielschets). Als burgemeester van de gemeente Voorst is één van mijn uitdagingen, en tegelijk een uitdaging van deze tijd waarin wij samen leven, om inwonersparticipatie vorm te geven. Participatie waarin iedereen zich herkent. Die ‘handschoen’ pak ik graag samen met raad en inwoners op; onder mijn motto #alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Ook is een belofte aan mijzelf, en aan u allemaal, om altijd een luisterend oor te bieden. En om dus veel naar buiten te gaan om zo met u in gesprek te komen. Ik wil u graag ontmoeten op de plek waar u woont, werkt en recreëert. Dit doe ik graag óók samen met raadsleden én door het meenemen van de ‘toekomststoel’. Dát is het idee van Jan Terlouw: om bij iedere vergadering een stoel in te ruimen voor ‘het kind’. Die gedachte heb ik altijd meegenomen in mijn werk in het openbaar bestuur. Om ons eraan te helpen herinneren voor wié we ons werk doen en om rekening te houden met huidige en toekomstige generaties.

De komende maanden ga ik u vast ontmoeten. Ik kijk ernaar uit!

bottom of page